Punch Campus Námestovo, spol. s r.o.
Vavrečka 311, Vavrečka
Dátum: 27.01.2010
Poznámka:
Technický a bytový podnik, spol. s r.o.
J. Dalloša 1189, Sládkovičovo
Dátum: 02.02.2010
Poznámka:
Stredná odborná škola polytechnická
Falešníka 6, Prievidza
Dátum: 09.02.2010
Poznámka:
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Seberíniho ul. č. 1, Bratislava
Dátum: 23.02.2010
Poznámka:
Mestský podnik služieb, s.r.o.
Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou
Dátum: 24.02.2010
Poznámka:
REMER - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dubnica nad Váhom
Dátum: 18.03.2010
Poznámka:
KRONOSPAN SK, s.r.o.
Bardejovská 24, Prešov
Dátum: 22.04.2010
Poznámka:
KRONOSPAN SK, s.r.o.
Bardejovská 24, Prešov
Dátum: 22.04.2010
Poznámka:
6H ENERGO, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 48, Ružomberok
Dátum: 25.05.2010
Poznámka:
KORDSERVICE SK, a.s.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
Levitex a.s.
Ku Bratke č. 5, Levice
Dátum: 23.06.2010
Poznámka:
Zentiva, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 25.06.2010
Poznámka:
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska K/43, Poltár
Dátum: 28.06.2010
Poznámka:
SOU strojárske Hlohovec
Fr. Lipku č. 5, Hlohovec
Dátum: 29.06.2010
Poznámka:
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA , a. s.
Tomášikova 48, Bratislava
Dátum: 13.07.2010
Poznámka:
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH - organizačná zložka
Mickiewiczova 5, Bratislava
Dátum: 20.07.2010
Poznámka:
CZT Ružomberok, s.r.o.
Textilnáí 23, RUŽOMBEROK
Dátum: 23.07.2010
Poznámka:
Energy Alliance Slovakia s.r.o.
Komenského 5, Trenčín
Dátum: 26.07.2010
Poznámka:
Tomčo Juraj, Ing.
Krompašská 40, Košice
Dátum: 02.08.2010
Poznámka:
Bytový podnik Mesta Dudince
Merovská 274, Dudince
Dátum: 19.08.2010
Poznámka: