BD Power Trade a.s.
Kuklovská 74, Bratislava
Dátum: 25.07.2009
Poznámka:
BD Power Trade a.s.
Kuklovská 74, Bratislava
Dátum: 25.07.2009
Poznámka:
RELCO s.r.o.
Chotárna 15, Nitra
Dátum: 01.08.2009
Poznámka:
Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Dunajská 31, Bratislava
Dátum: 06.08.2009
Poznámka:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Dátum: 26.08.2009
Poznámka:
PPA Power s.r.o.
Sládkovičova 47, Banská Bystrica
Dátum: 28.08.2009
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 10.11.2009
Poznámka:
Roľnícke družstvo podielníkov v Koši
Okružná 784/42, Koš
Dátum: 16.11.2009
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 26.11.2009
Poznámka:
Borso, s.r.o.
J. Jesenského 4707, Zvolen
Dátum: 04.12.2009
Poznámka:
Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska 1465, Hriňova
Dátum: 11.12.2009
Poznámka:
EKOLTECH, s.r.o.
Čajkovského8, Lučenec
Dátum: 19.12.2009
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 19.12.2009
Poznámka:
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11, Zvolen
Dátum: 19.12.2009
Poznámka:
EMERSON akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 04.01.2010
Poznámka:
EMERSON akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 05.01.2010
Poznámka:
EMERSON akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 05.01.2010
Poznámka:
ZF SACHS Slovakia, a.s.
Strojárenská 2, Trnava
Dátum: 19.01.2010
Poznámka:
Mestský bytový podnik, a.s.
Mlynská 1480, Vranov nad Topľou
Dátum: 22.01.2010
Poznámka:
Punch Campus Námestovo, spol. s r.o.
Vavrečka 311, Vavrečka
Dátum: 27.01.2010
Poznámka: