Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 18.12.2013
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice
Dátum: 18.12.2013
Poznámka:
TYCOON MANAGEMENT, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, Bratislava
Dátum: 12.12.2013
Poznámka:
DESTINY FINANCE, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 12.12.2013
Poznámka:
Geosolix s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 12.12.2013
Poznámka:
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 12.12.2013
Poznámka:
IFM International Facility Management, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 12.12.2013
Poznámka:
EUROPROJEKT JOTA 9 SK s.r.o
Pražská 502, Košice
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 12.12.2013
Poznámka: