I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
Bešeňová 136, Bešeňová
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
GINO GROUP, s.r.o.
Bešeňová 173
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. - organizačná zložka
Cintorínska 3/a, Bratislava
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
ZDROJ MT, spol. s.r.o.
Sučianska cesta 31, Martin - Priekopa
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
GasTrading, s.r.o.
Priemyselný park Géňa 5603/60A, Levice
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 27.09.2012
Poznámka: