HTEnergy s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 10.11.2014
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.09.2014
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 18.09.2013
Poznámka:
Estates - reality a.s.
Drobného 27, Bratislava
Dátum: 06.08.2012
Poznámka:
European Commodity Clearing AG
Augustusplatz 9, Leipzig, Nemecko
Dátum: 13.10.2015
Poznámka:
JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
Sídl. SNP 997/18, Galanta
Dátum: 10.11.2014
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 05.09.2014
Poznámka:
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 18.09.2013
Poznámka:
Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.
Priemyselný areál 3677, Kolárovo
Dátum: 06.08.2012
Poznámka:
RWE Supply & Trading GmbH
Altenessener Straße 27, Essen, Spolková republika Nemecko
Dátum: 13.10.2015
Poznámka:
GTS Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 10.11.2014
Poznámka:
CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.
Jašíkova 2, Bratislava
Dátum: 22.08.2014
Poznámka:
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 18.09.2013
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 06.08.2012
Poznámka:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szentendrei út 207-209. MVM Partner ZRt. - organizačná zložka, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava, Budapešť, Maďarsko
Dátum: 13.10.2015
Poznámka:
ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 10.11.2014
Poznámka:
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 15.07.2014
Poznámka:
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 18.09.2013
Poznámka:
Belfein Slovakia, a.s.
Andreja Hlinku 3, Čadca
Dátum: 25.07.2012
Poznámka:
RES development, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 25.09.2015
Poznámka: