ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2013
Poznámka:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2013
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
ASTOM s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2013
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
DOMVIA, s.r.o.
Tajovského 5, Košice
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
NAJ-REAL, s.r.o.
Tajovského 5, KOŠICE
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivánska cesta 22, Bratislava
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
FVE Tušice I s.r.o.
Tajovského 7, Košice
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
Towercom, a. s.
Cesta na Kamzík 14, Bratislava
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
FVE HOROVCE II s. r. o.
Tajovského 7, Košice
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
FVE HOROVCE I s.r.o.
Tajovského 7, Košice
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 13.09.2012
Poznámka:
TriGranit Centrum, a.s.
Tomášikova 64, Bratislava
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s.
Šoltésovej 5, KOŠICE
Dátum: 12.09.2012
Poznámka:
RIGHT POWER TRADING, s.r.o., organizačná zložka
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 07.10.2013
Poznámka: