TERMOREAL s.r.o.
Družby 31, Banská Bystrica
0050/2013/N-ZP
Dátum: 24.01.2014
Poznámka:
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 25.09.2013
Poznámka:
TERMO B.B. s.r.o.
Gerlachovská 7, Banská Bystrica
Dátum: 11.05.2015
Poznámka:
TERMO B.B. s.r.o.
Gerlachovská 7, Banská Bystrica
Dátum: 20.05.2015
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 19.06.2014
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 16.10.2015
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 10.09.2012
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 09.01.2014
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 19.12.2009
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 05.03.2014
Poznámka:
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 27.09.2012
Poznámka:
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 06.09.2013
Poznámka:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 09.09.2015
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 13.09.2012
Poznámka: