DOMVIA, s.r.o.
Tajovského 5, Košice
Dátum: 15.08.2012
Poznámka:
DOMVIA, s.r.o.
Tajovského 5, Košice
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 11.08.2011
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 22.10.2012
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 08.12.2014
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 01.10.2013
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 23.05.2012
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 22.05.2012
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
Družstvo KOTVA
Vajanského nábrežie 9, Bratislava
0045/2013/N-ZP
Dátum: 22.10.2013
Poznámka:
Družstvo PD-21
Tranovského 51, Bratislava
0009/2009/P-PE
Dátum: 22.06.2009
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 27.07.2015
Poznámka:
DufEnergy Trading SA
Via Bagutti 9, Lugano, Švajčiarska konfederácia, DufEnergy Trading SA, organizačná zložka, Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Dátum: 12.05.2015
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 17.07.2012
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 02.10.2013
Poznámka:
e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11, Viedeň
Dátum: 03.12.2015
Poznámka:
e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. - organizačná zložka
Cintorínska 3/a, Bratislava
Dátum: 08.10.2012
Poznámka: