THORMA Výroba, k.s.
Šávoľská cesta 1, Fiľakovo
Dátum: 24.03.2011
Poznámka:
Danske Commodities A/S
Vaerkmestergade 3,3, Aarhus C
Dátum: 29.05.2012
Poznámka:
TLD, s. r. o.
Bajkalská 25 A, Bratislava
0007/2012/N-ZP
Dátum: 09.05.2012
Poznámka:
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566
Dátum: 11.01.2012
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 30.04.2013
Poznámka:
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 14.03.2013
Poznámka:
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.
Obrancov mieru 51, Pezinok
0007/2013/N-ZP
Dátum: 28.06.2013
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 16.01.2013
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 31.01.2013
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 17.12.2013
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2014
Poznámka:
LIPTOVSKA, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
Bioplyn Horovce, s. r. o.
Údernícka 11, Bratislava
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
Alter Energo, a.s.
Hlavná 561, Kolíňany
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Služby mesta s.r.o.
Mariánske námestie 1, Spišské Podhradie
Dátum: 09.04.2015
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 12.02.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.02.2015
Poznámka:
Greenex s.r.o.
Hybernská 1009/24, Praha 1
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.07.2016
Poznámka: