Epicklub, a.s.
Dohňany 464, Dohňany
Dátum: 02.02.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 19.02.2015
Poznámka:
VNG Energie Czech s.r.o.
Opletalova 1284/37, Praha 1
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
KPPC, a.s.
Bellova 3, Košice
Dátum: 12.06.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.07.2016
Poznámka:
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 09.03.2016
Poznámka:
Repower Trading Česká republika s.r.o.
Vodičkova 710/31, Praha 1
Dátum: 20.01.2016
Poznámka:
MVE Trenčín s.r.o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 23.02.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 11.10.2016
Poznámka:
PV Tesárske Mlyňany s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 22.06.2012
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Punch Campus Námestovo, spol. s r.o.
Vavrečka 311, Vavrečka
Dátum: 27.01.2010
Poznámka:
Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, Banská Bystrica
Dátum: 10.03.2011
Poznámka:
Synergia Corporate, s.r.o.
Brestová 14, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.05.2012
Poznámka:
GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice
0006/2012/N-ZP
Dátum: 04.05.2012
Poznámka:
ZDROJ MT, spol. s.r.o.
Sučianska cesta 31, Martin - Priekopa
Dátum: 10.01.2012
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.03.2013
Poznámka:
Komoditex s. r. o.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 13.03.2013
Poznámka:
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92, Ľubľana
0006/2013/N-ZP
Dátum: 12.06.2013
Poznámka:
GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, Humenné
Dátum: 16.01.2013
Poznámka: