ROMAG ENERGY s. r. o.
Hviezdoslavova 1, Senec
Dátum: 04.02.2014
Poznámka:
DG-energy, a. s.
Prievozská 4/B, Bratislava
Dátum: 09.01.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
JSC Energy s. r. o.
Ferienčíkova 7, Bratislava
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, Bratislava
Dátum: 17.03.2015
Poznámka:
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Priekopnícka 19, Bratislava
Dátum: 17.02.2015
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
Rohožník
Dátum: 02.02.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.01.2015
Poznámka:
ENSTRA, a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
EDISON TRADING, S.p.A., organizačná zložka
Laurinská 18, Bratislava
Dátum: 01.06.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 18.05.2016
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 21.01.2016
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 18.01.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 08.02.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 24.05.2016
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 22.06.2016
Poznámka:
MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o.
Záhradnícka 69/2986, Hurbanovo
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Mestský podnik služieb, s.r.o.
Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou
Dátum: 24.02.2010
Poznámka:
M&V Potentia, s.r.o.
Klincová 5, Bratislava
Dátum: 07.12.2010
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, Prešov
Dátum: 21.03.2012
Poznámka: