Profinax s. r. o.
Ružová dolina 6, Bratislava
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
Národná energetická spoločnosť a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
Poštová 29, Veľký Biel
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
Mestský bytový podnik, a.s.
Mlynská 1480, Vranov nad Topľou
Dátum: 22.01.2010
Poznámka:
BURNEL, s.r.o.
Vansovej 2, Bratislava
Dátum: 25.07.2011
Poznámka:
BEMAX SK s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 20.02.2012
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
0037/2013/N-ZP
Dátum: 23.12.2013
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.10.2013
Poznámka:
KOLEK, s.r.o.
Mikušovská cesta 5319, Lučenec
Dátum: 25.03.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 01.12.2014
Poznámka:
MALICO s. r. o.
Jelačičova 1, Bratislava
Dátum: 24.06.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
VPP Energy a.s.
Prešovská 40/A, Bratislava
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
VODOTIKA - MG spol. s r.o.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
PB Power Trade, a.s.
Za plavárňou 3937/1, Žilina
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
ZF SACHS Slovakia, a.s.
Strojárenská 2, Trnava
Dátum: 19.01.2010
Poznámka:
BURNEL, s.r.o.
Vansovej 2, Bratislava
Dátum: 27.07.2011
Poznámka:
IFM International Facility Management, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 20.02.2012
Poznámka:
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Daxnerova 756, Tisovec
0038/2013/N-ZP
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: