SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.10.2013
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 24.03.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 10.11.2014
Poznámka:
RIGHT POWER GAS, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 24.06.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 16.12.2015
Poznámka:
Komoditex s. r. o.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
PSL, a.s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
EMERSON akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 05.01.2010
Poznámka:
Bekaert Hlohovec, a.s.
Mierová 2317, Hlohovec
Dátum: 25.07.2011
Poznámka:
KEMAX SK s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 20.02.2012
Poznámka:
Marpin reality, s.r.o.
Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 05.12.2013
Poznámka:
MPM, s.r.o.
Bratislavská 613/16, Žilina
0036/2013/N-ZP
Dátum: 29.11.2013
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.10.2013
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 24.03.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 10.11.2014
Poznámka:
Eko-Salmo Plus, s. r. o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 24.06.2015
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2015
Poznámka: