PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 10.08.2016
Poznámka:
Roľnícke družstvo podielníkov v Koši
Okružná 784/42, Koš
Dátum: 16.11.2009
Poznámka:
Podnik bytového hospodárstva Sliač, s.r.o.
Rybárska 1048/31, Sliač
Dátum: 01.07.2011
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 06.02.2012
Poznámka:
MIROMI energy, a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby
Pobřežní 95/74, Praha 8, Karlín Panenská 24, 811 03 Bratislava 46 337 911
Dátum: 18.11.2013
Poznámka:
Towercom, a. s.
Cesta na Kamzík 14, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
0034/2013/N-ZP
Dátum: 09.12.2013
Poznámka:
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 02.07.2013
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 07.10.2013
Poznámka:
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 24.03.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 27.10.2014
Poznámka:
Komes Plus s.r.o.
SNP 6, Rozhanovce
Dátum: 24.06.2015
Poznámka:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 15.12.2015
Poznámka:
Environmental s.r.o.
Karpatská 18, Bratislava
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
Kalinčiakova 8, Fiľakovo
Dátum: 01.12.2016
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 10.08.2016
Poznámka:
EMERSON akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 05.01.2010
Poznámka:
ELBEVA, a.s.
Letištná 61/319, Dunajská Streda
Dátum: 25.07.2011
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 06.02.2012
Poznámka:
Tomáš Frievald
Hlavná 82/198, Topoľníky
Dátum: 28.11.2013
Poznámka:
Bosák Milan Bosák B+B
Zelená 175/1, Veľké Kapušany
0035/2013/N-ZP
Dátum: 18.12.2013
Poznámka: