Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 26.09.2016
Poznámka:
JAS Energy Trading s.r.o.
Galantská cesta 397/10, Dunajská Streda
Dátum: 22.07.2016
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 19.12.2009
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 28.12.2010
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 25.07.2011
Poznámka:
TYCOON MANAGEMENT, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
Lumius, spol. s r.o., organizačná zložka
Závodská cesta 2945/38, Žilina
0030/2013/N-ZP
Dátum: 03.12.2013
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 21.06.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.09.2013
Poznámka:
Larea s.r.o.
Elektrárenská 1, Bratislava
Dátum: 05.03.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.07.2014
Poznámka:
TrailStone GmbH
Hardenbergstrasse 27, Am Zoofenster, Berlín
Dátum: 01.06.2015
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.12.2015
Poznámka:
ERS Holding, spol. s r.o.
Malé Pálenisko 11, Bratislava
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
RES development, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 02.11.2016
Poznámka:
HEMAS s.r.o.
Družstevná 508, Strážske
Dátum: 22.07.2016
Poznámka:
EKOLTECH, s.r.o.
Čajkovského8, Lučenec
Dátum: 19.12.2009
Poznámka:
Heineken Slovensko, a.s.
Novozámocká 2, Hurbanovo
Dátum: 02.12.2010
Poznámka:
TOPTRA a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mydlárska 185, Žilina
Dátum: 22.07.2011
Poznámka:
DESTINY FINANCE, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka: