European Commodity Clearing AG
Augustusplatz 9, Leipzig
Dátum: 18.09.2013
Poznámka:
PGE Trading GmbH, organizačná zložka
Lazaretská 8, Bratislava
0027/2013/N-ZP
Dátum: 07.11.2013
Poznámka:
Secop s.r.o.
Továrenská 49, Zlaté Moravce
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 31.07.2013
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 13.05.2014
Poznámka:
e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11, Viedeň
Dátum: 03.12.2015
Poznámka:
TT - KOMFORT s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.11.2015
Poznámka:
JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
Sídl. SNP 997/18, Galanta
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
MEDVE LM, s. r. o.
M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.09.2016
Poznámka:
Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 22.07.2016
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 26.11.2009
Poznámka:
HYDRONIKA DEE, a.s.
Gogoľova 18, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 13.12.2010
Poznámka:
ISTROMEX, a.s.
Nobelova 9, Bratislava
Dátum: 25.07.2011
Poznámka:
SOL ENERGY, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
TORY INVEST, s.r.o.
Štúrova 9, Brezno
Dátum: 23.09.2013
Poznámka:
Ekologické Zdroje Energie s.r.o.
gen. Píky 300/12a, Olomouc
0028/2013/N-ZP
Dátum: 26.11.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2013/S-AP bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2014/S-ZR [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: