ZSE MVE, s. r. o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.06.2016
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 10.11.2009
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
Harmanec
Dátum: 22.10.2010
Poznámka:
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica
Dátum: 19.07.2011
Poznámka:
ARETEX, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
PPC Energy Group s. r. o.
Magnetová 12, Bratislava
0026/2013/N-ZP
Dátum: 15.11.2013
Poznámka:
BPS Huncovce, s.r.o.
Vrbov 301
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.07.2013
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.05.2014
Poznámka:
Agropodnik a. s. Trnava
Chovateľská 2, TRNAVA
Dátum: 02.12.2015
Poznámka:
MRG, s.r.o.
Haličská cesta 2166/46, Lučenec
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 11.11.2015
Poznámka:
ICE CUBE, s. r. o.
Karadžičova 10, Bratislava
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o.
Piaristická 2, Nitra
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
EnergoSystém, s.r.o.
Mečíkova 5283/47, Bratislava
Dátum: 22.07.2016
Poznámka:
Borso, s.r.o.
J. Jesenského 4707, Zvolen
Dátum: 04.12.2009
Poznámka:
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou
Dátum: 03.12.2010
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 22.07.2011
Poznámka:
RASTIP, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka: