Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45, Bratislava
Dátum: 20.11.2015
Poznámka:
EGE-Slovakia, spol. s r.o.
Partizánska 3405, Bardejov
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 04.11.2015
Poznámka:
GetWell a.s.
Hlavná 561, Kolíňany
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
Eko Energia s.r.o.
SNP 583/1, KANIANKA
Dátum: 22.08.2016
Poznámka:
MIROMI energy, a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby
Panenská 24, Bratislava
Dátum: 29.06.2016
Poznámka:
PPA Power s.r.o.
Sládkovičova 47, Banská Bystrica
Dátum: 28.08.2009
Poznámka:
IMG ENERGIE, s.r.o.
Palúčanská 371/54, Liptovský Mikuláš
Dátum: 08.10.2010
Poznámka:
OPLAN, spol. s r. o.
Nábrežie L. Svobodu 28/104301, Bratislava
Dátum: 18.07.2011
Poznámka:
PASPOL SK, spol. s r.o.
420, Pravenec
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
Bešeňová 136, Bešeňová
Dátum: 30.07.2013
Poznámka:
PPC Energy Group s. r. o.
Magnetová 12, Bratislava
0025/2013/N-ZP
Dátum: 15.11.2013
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.07.2013
Poznámka:
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.05.2014
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 13.11.2015
Poznámka:
Hydro-Gen a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
Stredná odborná škola automobilová
J. Jonáša 5, Bratislava
Dátum: 23.08.2016
Poznámka: