ICE CUBE, s. r. o.
Karadžičova 10, Bratislava
Dátum: 20.11.2015
Poznámka:
Komes Plus s.r.o.
SNP 6, Rozhanovce
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 15.10.2015
Poznámka:
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 10.06.2016
Poznámka:
Slovalco, a.s.
Priemyselná 14, Žiar nad Hronom
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2016
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Dátum: 26.08.2009
Poznámka:
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH - organizačná zložka
Mickiewiczova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.07.2010
Poznámka:
SLOVENERGO spol. s r.o.
Ružová dolina 10, Bratislava
Dátum: 18.07.2011
Poznámka:
GIA MANAGEMENT, s.r.o.
Priemyselná 1711/2, Michalovce
Dátum: 18.12.2012
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
0023/2012/N-ZP
Dátum: 04.01.2013
Poznámka:
TFR a. s.
Račianska 109/B, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
ebase s.r.o.
Pribinova 28, Bratislava
Dátum: 15.07.2013
Poznámka:
EQA, s.r.o.
M.R.Štefánika 1821, Dolný Kubín
0023/2013/N-ZP
Dátum: 29.10.2013
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen
Dátum: 03.05.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 22.07.2013
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.05.2014
Poznámka: