SA - INVEST,s.r.o.
Koceľova 17, Bratislava
Dátum: 16.09.2015
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2015
Poznámka:
Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 17.05.2016
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
MET Slovakia, a. s.
Mostová 2, Bratislava
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Roľníckej školy 1519, Komárno
Dátum: 06.08.2009
Poznámka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 24.08.2010
Poznámka:
T - Invest, s.r.o.
Miletičová 24, Bratislava
Dátum: 01.08.2011
Poznámka:
International Investment Hotels Holding a.s.
Trenčianska, Bratislava
Dátum: 10.12.2012
Poznámka:
REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.
Priemyselná 306/9, Revúca
0022/2012/N-ZP
Dátum: 07.01.2013
Poznámka:
Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.
Priemyselný areál 3677, Kolárovo
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
LUMEN DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY SK s.r.o.
Štefánikova 6/A, Bratislava
Dátum: 04.07.2013
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
0022/2013/N-ZP
Dátum: 29.10.2013
Poznámka:
KRUPA, spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 69, Košťany nad Turcom
Dátum: 03.05.2013
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 11.07.2013
Poznámka:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.05.2014
Poznámka: