KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 15.05.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 14.10.2015
Poznámka:
ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o.
Piaristická 2, Nitra
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 63
Dátum: 03.05.2016
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.08.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
SK Energy Trading s.r.o.
Michalská 7, Bratislava
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
BD Power Trade a.s.
Kuklovská 74, Bratislava
Dátum: 25.07.2009
Poznámka:
Fodorová Eva - PENTAS
Pod záhradami 308, Vrakúň
Dátum: 24.08.2010
Poznámka:
Vesper Defence, s.r.o.
Miletičova 24, Bratislava
Dátum: 03.08.2011
Poznámka:
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 26.11.2012
Poznámka:
Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom, s.r.o.
Nám. SNP 33/1, Lehota pod Vtáčnikom
0021/2012/N-ZP
Dátum: 20.12.2012
Poznámka:
SOLGY, a. s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 19.01.2012
Poznámka:
LUMEN DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY SK s.r.o.
Štefánikova 6/A, Bratislava
Dátum: 04.07.2013
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
0021/2013/N-ZP
Dátum: 30.09.2013
Poznámka:
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 06.06.2013
Poznámka:
FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.05.2014
Poznámka:
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19, Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka: