Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 07.10.2015
Poznámka:
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19, Bratislava
Dátum: 30.04.2015
Poznámka:
ALPIQ ENERGY SE, o. z.
Röntgenova 26, Bratislava
Dátum: 11.04.2016
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.06.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
COMENERG a.s.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
BD Power Trade a.s.
Kuklovská 74, Bratislava
Dátum: 25.07.2009
Poznámka:
Energoslužby, a.s.
J. Bottu 2, Trnava
Dátum: 02.09.2010
Poznámka:
MTI a.s.
Sabinovská 12, Bratislava
Dátum: 09.07.2011
Poznámka:
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 26.11.2012
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
0020/2012/N-ZP
Dátum: 17.12.2012
Poznámka:
SOLAR IN, a. s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 19.01.2012
Poznámka:
TINMAR-IND SA
Block D1, District 1, Calea Victoriei 155, Bukurešť
Dátum: 18.06.2013
Poznámka:
RENTA PLUS TRNAVA, s.r.o.
Malženická cesta 3/6981, Trnava
0020/2013/N-ZP
Dátum: 27.09.2013
Poznámka:
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 06.06.2013
Poznámka:
CA TRADE, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.05.2014
Poznámka:
G Energy s. r. o.
Andreja Hlinku 1514/86, Nováky
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
Slovak Energy s. r. o.
Röntgenova 28, Bratislava
Dátum: 09.09.2015
Poznámka: