Apollo Business Center V, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava
Dátum: 17.06.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Enrex s.r.o.
Karadžičova 8/A, Bratislava-Ružinov
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
Roľnícke družstvo podielníkov v Koši
Okružná 784/42, Koš
0018/2009/N-ZP
Dátum: 09.07.2009
Poznámka:
Levitex a.s.
Ku Bratke č. 5, Levice
Dátum: 23.06.2010
Poznámka:
ENERGO ODBYT
Námestie slobody 98, Vranov nad Topľou
Dátum: 08.07.2011
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.10.2012
Poznámka:
BYTREAL Tlmače s.r.o.
Kotlárska 2, Tlmače
0018/2012/N-ZP
Dátum: 03.12.2012
Poznámka:
PROVOLTA, a.s.
Špitálska 10, Bratislava
Dátum: 19.01.2012
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 06.06.2013
Poznámka:
OZETA NEO, a.s.
Dopravná 2098/9, Topoľčany
0018/2013/N-ZP
Dátum: 10.09.2013
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 25.03.2013
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 10.05.2013
Poznámka:
ENERGY OPTIMAL s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava-Ružinov
Dátum: 26.11.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.02.2014
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 25.04.2014
Poznámka:
Energy Edge ZC s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
SIMTEC, spol. s r.o.
Tomanova 70, Bratislava
Dátum: 11.08.2015
Poznámka:
LOJECT 5 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.03.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 07.10.2015
Poznámka: