Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojova 852, Bratislava - Rusovce
Dátum: 06.07.2009
Poznámka:
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska K/43, Poltár
Dátum: 28.06.2010
Poznámka:
ENERGO ODBYT
Námestie slobody 98, Vranov nad Topľou
Dátum: 08.07.2011
Poznámka:
Danske Commodities A/S
Vaerkmestergade 3,3, Aarhus C
Dátum: 04.10.2012
Poznámka:
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
0017/2012/N-ZP
Dátum: 29.11.2012
Poznámka:
JLN Invest, s. r. o.
Zelená 2, Bratislava
Dátum: 19.01.2012
Poznámka:
UNITHERM BIO, s.r.o.
Môťovská cesta 276, Zvolen
0017/2013/N-ZP
Dátum: 18.09.2013
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 22.03.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 07.05.2013
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 20.12.2013
Poznámka:
Bory Mall, a. s.
Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 24.11.2014
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.02.2014
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.04.2014
Poznámka:
Bodet & Horst mattress ticking k.s.
J. Zigmundíka 1489, Vrbové
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 14.07.2015
Poznámka:
LOJECT 4 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.03.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 07.10.2015
Poznámka:
LE Trading a. s.
Tomášikova 26, Bratislava
Dátum: 28.04.2015
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Dátum: 10.03.2016
Poznámka: