NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 02.10.2012
Poznámka:
MER-TEX Trenčín, s. r. o.
Legionárska 7049, Trenčín
0016/2012/N-ZP
Dátum: 25.11.2012
Poznámka:
PEGALL PRO, s.r.o.
Drobného 27, Bratislava
Dátum: 17.01.2012
Poznámka:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J.Jonáša 1, Bratislava
0016/2013/N-ZP
Dátum: 16.08.2013
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 22.03.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 07.05.2013
Poznámka:
Raw&Refined Commodities, s. r. o.
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 20.12.2013
Poznámka:
BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.
Fialková 8, Tomášov
Dátum: 06.10.2014
Poznámka:
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 05.02.2014
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.04.2014
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Mostová 2, Bratislava
Dátum: 15.07.2015
Poznámka:
LOJECT 3 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.03.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 02.10.2015
Poznámka:
Tepelná energia, a.s.
Mlynská 28, Košice-Staré Mesto
Dátum: 27.04.2015
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 29.11.2016
Poznámka:
BIMPEX, s.r.o.
Budovateľská 63, Prešov
Dátum: 01.03.2016
Poznámka:
Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava
Dátum: 17.06.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 01.12.2016
Poznámka:
ENERGYWOOD, a.s.
Turgenevova 8, Košice
Dátum: 23.06.2016
Poznámka: