Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 05.02.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 30.04.2014
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, Bratislava
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.03.2015
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 08.06.2015
Poznámka:
Advance Energy Solutions, a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 21.04.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
MADMAZEL, s. r. o.
1. mája 1207/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.10.2016
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina
Dátum: 09.02.2016
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 24.05.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s r.o.
Budatínska 35, Bratislava
Dátum: 09.07.2009
Poznámka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.07.2010
Poznámka:
T - Invest, s.r.o.
Miletičová 24, Bratislava
Dátum: 27.07.2011
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 01.10.2012
Poznámka:
V - Energie, s.r.o.
Hroncova 3, Košice
0015/2012/N-ZP
Dátum: 29.10.2012
Poznámka:
MALTECH a.s.
Hrachová 16697/14D, Bratislava
Dátum: 17.01.2012
Poznámka:
RIGHT POWER TRADING, s.r.o.
Českobratrská 3321/46, Ostrava
Dátum: 24.04.2013
Poznámka: