LEXON, s.r.o.
Slovenskej jednoty 40, KOŠICE
Dátum: 31.03.2016
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka:
PV-Projekt, s. r. o.
Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Dátum: 22.06.2016
Poznámka:
Lumen Energy a.s., organizačná zložka
Račianska 155, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.05.2009
Poznámka:
Zentiva, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 25.06.2010
Poznámka:
ENERGOGAZ, a.s.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 02.07.2011
Poznámka:
TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby
Hečkova 2, Martin
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
SLOVENG, s.r.o.
Dlhá 4, Tlmače
0013/2012/N-ZP
Dátum: 31.10.2012
Poznámka:
FOTOVOLTAIKA Starňa, a. s.
Ivánska cesta 15/A, Bratislava
Dátum: 17.01.2012
Poznámka:
AV - REAL, s.r.o.
Priemyselná 1711/2, Michalovce
Dátum: 05.04.2013
Poznámka:
RWE Supply & Trading GmbH - organizačná zložka Košice
Mlynská 31, Košice
0013/2013/N-ZP
Dátum: 22.07.2013
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 21.02.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.05.2013
Poznámka:
PKP. system, s.r.o.
Dóžova 1611, Šaľa
Dátum: 17.12.2013
Poznámka:
Cromicron Energy a.s.
Sartorisova 10, Bratislava
Dátum: 03.10.2014
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 10.04.2014
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
IPZ Prešov a.s.
Záborské 504
Dátum: 11.05.2015
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: