Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 26.09.2012
Poznámka:
VSS, a.s. Košice
Južná trieda 82, Košice
0012/2012/N-ZP
Dátum: 21.09.2012
Poznámka:
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.01.2012
Poznámka:
TERRA REAL s.r.o.
Priemyselná 1711/2, Michalovce
Dátum: 05.04.2013
Poznámka:
RWE Supply & Trading GmbH - organizačná zložka Košice
Mlynská 31, Košice
0012/2013/N-ZP
Dátum: 22.07.2013
Poznámka:
FECUPRAL, spol. s r.o.
Ľ.Štúra 17, Veľký Šariš
Dátum: 21.02.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 07.05.2013
Poznámka:
Euro Gas Trade, s. r. o.
Bellova 2296/50, Bratislava
Dátum: 17.12.2013
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Strojnícka 59, Bratislava
Dátum: 27.08.2014
Poznámka:
SHELL Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 23, Bratislava
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.03.2014
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
DODANIE s.r.o.
Športová 23, Prievidza
Dátum: 06.10.2015
Poznámka:
IPZ Prešov a.s.
Záborské 504
Dátum: 11.05.2015
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 06.03.2015
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 05.05.2015
Poznámka:
ALFA Power, a.s.
Záhradnícka 72, Bratislava
Dátum: 21.04.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 08.11.2016
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 06.09.2016
Poznámka:
TITUS - SPRÁVCOVSKÁ, s.r.o.
Popradská 64/F, Košice
Dátum: 04.02.2016
Poznámka: