RSP Energy SK a. s.
Stromová 13, Bratislava
Dátum: 17.12.2013
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2014
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 17.06.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
ENERGO - AQUA a.s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
DODANIE s.r.o.
Športová 23, Prievidza
Dátum: 06.10.2015
Poznámka:
TERMO B.B. s.r.o.
Gerlachovská 7, Banská Bystrica
Dátum: 11.05.2015
Poznámka:
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 06.03.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 06.03.2015
Poznámka:
Cersei Lanister s. r. o.
Bajkalská 22, Bratislava
Dátum: 21.04.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2016
Poznámka:
MVE Veľká Franková s.r.o.
Veľká Franková 134, Veľká Franková
Dátum: 23.08.2016
Poznámka:
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.02.2016
Poznámka:
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
A R B Trade s.r.o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 22.06.2016
Poznámka:
CONECT TRADE, s.r.o.
Grösslingova 4, Bratislava
Dátum: 13.05.2009
Poznámka:
KORDSERVICE SK, a.s.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
Tatraľan, s.r.o.
Michalská 18, Kežmarok
Dátum: 14.06.2011
Poznámka: