Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
Dátum: 08.03.2024
Poznámka:
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch 80, Teplý Vrch
Dátum: 08.03.2024
Poznámka:
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 07.03.2024
Poznámka:
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 05.03.2024
Poznámka:
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.02.2024
Poznámka:
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 28.02.2024
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 15.02.2024
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 14.02.2024
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 14.02.2024
Poznámka:
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 13.02.2024
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 13.02.2024
Poznámka:
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
Dátum: 08.02.2024
Poznámka:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy 1
Dátum: 06.02.2024
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 29.01.2024
Poznámka:
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany
Dátum: 19.01.2024
Poznámka:
Obec Hrabušice
Hlavná ulica 171, Hrabušice
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 10.01.2024
Poznámka: