Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.10.2017
Poznámka: Zrušenie rozhodnutia č. 0239/2017/V
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
ul. SNP 157/29, Bošany
Dátum: 28.02.2018
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 05.06.2019
Poznámka:
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 11.12.2019
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 09.04.2020
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 20.02.2020
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 02.02.2022
Poznámka:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 05.01.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0002/2017/V z 28.09.2016 a rozhodnutie č. 0027/2021/V z 30.09.2021
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 14.06.2023
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 23.02.2023
Poznámka:
Obec Hrabušice
Hlavná ulica 171, Hrabušice
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 14.02.2024
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
Dátum: 21.08.2018
Poznámka:
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 11.12.2019
Poznámka:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zrušenie rozhodnutia č. 0004/2021/V-SD (PDF)
Obec Oponice
Obecný úrad 105, Oponice
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: