Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 14.02.2024
Poznámka:
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
Obec Dvorníky
Dvorníky 428
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 13.02.2024
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 16.08.2021
Poznámka:
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 13.02.2024
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Malacky
Dátum: 28.04.2017
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
GOLF RESORT HRUBÁ BORŠA, s. r. o.
Mojmírova 8, Bratislava
Dátum: 15.03.2017
Poznámka:
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
Dátum: 08.02.2024
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 10.05.2023
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy 1
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: