Obec Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 26, Giraltovce
Dátum: 04.10.2017
Poznámka:
Obec Dvorníky
Dvorníky 428
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Obec Dohňany
Dohňany 68
Dátum: 05.05.2017
Poznámka:
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Malacky
Dátum: 28.04.2017
Poznámka:
MAVOS, s.r.o.
Voderady 262
Dátum: 07.12.2022
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.10.2022
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 24.05.2021
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.10.2017
Poznámka: Zrušenie rozhodnutia č. 0239/2017/V
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 11.12.2019
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 20.02.2020
Poznámka:
GOLF RESORT HRUBÁ BORŠA, s. r. o.
Mojmírova 8, Bratislava
Dátum: 15.03.2017
Poznámka:
DVS - invest s.r.o.
Dubová 362, Dubová
Dátum: 24.05.2021
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 02.02.2022
Poznámka:
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1, Branč
Dátum: 02.12.2022
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 09.04.2020
Poznámka:
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
Dátum: 21.08.2018
Poznámka: