Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 20.12.2023
Poznámka:
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 11.12.2019
Poznámka:
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 25.03.2024
Poznámka:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 17.08.2020
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 24.05.2021
Poznámka:
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 05.03.2024
Poznámka:
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 07.03.2024
Poznámka:
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 15.02.2024
Obec Uhorské
Uhorské 8
Dátum: 03.04.2024
Poznámka:
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 11.04.2024
Poznámka:
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch 80, Teplý Vrch
Dátum: 08.03.2024
Poznámka:
Obec Šimonovce
Šimonovce 146, Šimonovce
Dátum: 03.04.2024
Poznámka: