V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 16.08.2021
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 22.04.2022
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 07.05.2024
Poznámka:
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Devínska cesta 30, Stupava
Dátum: 05.11.2020
Poznámka:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 05.01.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0002/2017/V z 28.09.2016 a rozhodnutie č. 0027/2021/V z 30.09.2021
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zrušenie rozhodnutia č. 0004/2021/V-SD (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 22.06.2020
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 30.10.2019
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 13.02.2024
Poznámka:
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
ul. SNP 157/29, Bošany
Dátum: 28.02.2018
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.08.2021
Poznámka: