REZIDENCIA SLNEČNÁ STRÁŇ s.r.o.
Trnkov 44, Trnkov
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 29.01.2024
Poznámka:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 10.11.2020
Poznámka:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
Dátum: 11.12.2019
Poznámka:
SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
Dátum: 02.10.2017
Poznámka:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 14.02.2024
Poznámka:
V + V STAVINVEST, s.r.o.
Kapitána Jaroša 4, Banská Bystrica
Dátum: 17.09.2018
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 16.08.2021
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 22.04.2022
Poznámka:
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Devínska cesta 30, Stupava
Dátum: 05.11.2020
Poznámka:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 05.01.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0002/2017/V z 28.09.2016 a rozhodnutie č. 0027/2021/V z 30.09.2021
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zrušenie rozhodnutia č. 0004/2021/V-SD (PDF)