IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 20.02.2020
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka:
IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 11.12.2019
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 10.05.2023
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 24.05.2021
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.10.2017
Poznámka: Zrušenie rozhodnutia č. 0239/2017/V
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.10.2022
Poznámka:
MAVOS, s.r.o.
Voderady 262
Dátum: 07.12.2022
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
Dátum: 20.03.2024
Poznámka:
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 28.02.2024
Poznámka:
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy 1
Dátum: 06.02.2024
Poznámka:
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Malacky
Dátum: 28.04.2017
Poznámka:
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
Dátum: 13.02.2024
Poznámka:
Obec Choča
Choča 55, Choča
Dátum: 09.05.2024
Poznámka:
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
Dátum: 21.03.2024
Poznámka: