Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: