ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0033/2013/P-PP (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/P-PP (PDF)
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2013/P-PP (PDF)
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/P-PP (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2014/P-PP (PDF)
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 24.08.2022
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2022/P-PP (PDF)
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 23.08.2022
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 12.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2023/P [PDF]
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2022/P-PP (PDF)
A2 EXIM, spol. s r.o.
Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.08.2022
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2015/P-PP (PDF)
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2021/P-PP (PDF)
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva, Švajčiarska konfederácia, DTEK Trading S.A., organizačná zložka, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2013/P-PP (PDF)
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2013/P-PP (PDF)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.03.2022
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0013/2013/P-PP zo dňa 17.06.2013 (do 20. 12. 2022 ako ENERGOTRENS, s. r. o.)
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2022/P-PP (PDF)