ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2022/P-PP (PDF)
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2013/P-PP (PDF)
VNG Handel & Vertrieb GmbH
Braunstrasse 7, Lipsko
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0029/2013/P-PP (PDF)
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 13.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2015/P-PP (PDF)
LE Trading a. s.
Miletičova 21, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2022/P-PP (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0013/2013/P-PP zo dňa 17.06.2013 (do 20. 12. 2022 ako ENERGOTRENS, s. r. o.)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.03.2022
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2013/P-PP (PDF)
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2013/P-PP (PDF)
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2021/P-PP (PDF)
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2015/P-PP (PDF)
A2 EXIM, spol. s r.o.
Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.08.2022
Poznámka: