MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 06.06.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0096/2017/P
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.03.2023
Poznámka:
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2021/P-PP (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 27.03.2024
Poznámka:
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 04.01.2024
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 17.04.2024
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 18.05.2017
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.08.2018
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 17.01.2019
Poznámka:
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Komenského 2627/36, Žilina
Dátum: 20.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2017/P [PDF]
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 05.03.2021
Poznámka:
Novák Peter
Zlatá Idka 139, Zlatá Idka
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 06.06.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0060/2013/P-OP (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2013/P-PP (PDF)
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 17.04.2024
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2017
Poznámka: