Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 31.01.2022
Poznámka:
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2020/P (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2023
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2023/P-ZR (PDF)
INCOM TRADE s.r.o.
Šancová 11C , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2022/P-PP (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 04.01.2024
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2024/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2021/P-PP (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 10.05.2017
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.08.2018
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0045/2017/P
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 30.04.2019
Poznámka: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459.
Predmetom schválenia bolo schválenie pravidiel záväzného alternatívneho mechanizmus prideľovania kapacity na základe projektu HU-SK na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce a Balassagyarmat.
Príloha k rozhodnutiu č. 0002/2019/P-EU
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 10.04.2019
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 17.01.2019
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 05.05.2020
Poznámka: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459.
Predmetom schválenia bolo schválenie pravidiel záväzného alternatívneho mechanizmus prideľovania kapacity na základe projektu HU-SK II. na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce a Balassagyarmat.
Príloha k rozhodnutiu č. 0002/2020/P-EU
Your energy, a. s.
Grösslingova 4, Bratislava
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0044/2017/P [PDF]
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 03.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0036/2021/P
PAMIZ, s.r.o.
Košeca 411, Košeca 411
Dátum: 05.03.2022
Poznámka: