BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0074/2017/T [PDF]
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0074/2017/T [PDF]
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 07.11.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0074/2017/T [PDF]
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0288/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0258/2022/T (PDF)
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0288/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/T (PDF)
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0094/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0288/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2022/T (PDF)
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0254/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 27.11.2020
Poznámka:
BYP, s. r. o.
Hradná 746, Liptovský Hrádok
Dátum: 29.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0221/2017/T [PDF]
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 26.10.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0298/2007/T [PDF]
BYP, s. r. o.
Hradná 746, Liptovský Hrádok
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0026/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2022/T (PDF)
BYP, s. r. o.
Hradná 746, Liptovský Hrádok
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0221/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2021/T (PDF)
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 05.12.2022
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0033/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2019/T (PDF)
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 24.10.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 23.10.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 02.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0357/2021/T (PDF)
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 28.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0044/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)