BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0091/2020/T (PDF)
BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0220/2021/T (PDF)
BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
BIOMASA, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 743, Kysucký Lieskovec
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny-zníženie cien
BIOMASA, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 743, Kysucký Lieskovec
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0328/2017/T (PDF)
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 03.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0194/2021/T (PDF)
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 27.02.2023
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0090/2020/T (PDF)
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0320/2021/T (PDF)
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2020/T (PDF)
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 26.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0276/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0290/2022/T (PDF)
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 06.12.2022
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 25.07.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0276/2021/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0089/2020/T (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 27.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0322/2021/T (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2020/T (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0323/2021/T (PDF)
Bioplyn Budča spol. s. r. o.
Elektrárenská 1, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: