BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0187/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/T (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0187/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0199/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0110/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BES s.r.o.
Furmanská 2, Bratislava
Dátum: 21.05.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BES s.r.o.
Furmanská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0203/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2022/T (PDF)
BES s.r.o.
Furmanská 2, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0169/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0203/2019/T (PDF)
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 29.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0066/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0068/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0222/2017/T [PDF]
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 25.10.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0222/2017/T [PDF]
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0222/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/T (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2022/T (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0222/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2021/T (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0332/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0332/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 3842, Bardejov
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Pivovarnícka 4829, Topoľčany
Dátum: 04.11.2016
Poznámka: