BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 30.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 04.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0083/2020/T (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 15.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0218/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0211/2022/T (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0083/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0218/2021/T (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0166/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0093/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BEK Agro Revúca, s.r.o.
Muránska 404, Revúca
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
BEK Agro Revúca, s.r.o.
Muránska 404, Revúca
Dátum: 05.12.2022
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0187/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2022/T (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.0285/2017/T
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 13.11.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.10.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T.
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 28.01.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 20.12.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny-zmena ceny nakupovaného tepla
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 12.12.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny-nárast ceny ZP a investície
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0097/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0187/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0199/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0310/2022/T (PDF)