BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0116/2017/T [PDF]
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 25.11.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 21.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0073/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0163/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0326/2022/T (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0116/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2021/T (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0116/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0163/2022/T (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0116/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0163/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 28.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0347/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0086/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 09.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia číslo 0104/2023/T - Zmena fixnej zložky ceny tepla.
Zverejňované údaje (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0347/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0148/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2019/T (PDF)
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0337/2017/T (PDF)
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 08.06.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0231/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0304/2021/T (PDF)
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 23.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0151/2021/T (PDF)
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 19.12.2022
Bytkomfort - Servis, s.r.o.
SNP 9 , Nové Zámky
Dátum: 20.04.2022
Poznámka:
Bytkomfort - Servis, s.r.o.
SNP 9 , Nové Zámky
Dátum: 06.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0046/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)