ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0169/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2022/T (PDF)
ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0191/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0169/2019/T (PDF)
ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 19.12.2022
ARCHÍV SB, s.r.o.
Priemyselná 1947/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
ARCHÍV SB, s.r.o.
Priemyselná 1947/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.01.2023
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 27.11.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0050/2017/T [PDF]
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0079/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2022/T (PDF)
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0050/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2018/T (PDF)
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 29.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 28.10.2016
Poznámka:
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 28.11.2022
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 28.10.2016
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 28.11.2022
AT - SOLID s.r.o.
Údolná 11, Bratislava
Dátum: 12.11.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0023/2017/T.
AT - SOLID s.r.o.
Údolná 11, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0157/2017/T (PDF)
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0171/2021/T (PDF)
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 29.05.2023
ATALIAN SK s. r. o.
Bajkalská, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0321/2017/T (PDF)