V dňoch 8.11. - 10.11. 2023 sa úrad zúčastnil 15. zasadnutia Občianskeho energetického fóra v Dubline, tzv. Dublinské fórum, zameraného na aktuálnu problematiku energetických spotrebiteľov. V rámci diskusií v kruhu regulátorov, členských štátov a stakeholderov rezonovali témy týkajúce sa smerovania energetickej politiky a riešení na ochranu spotrebiteľov v nachádzajúcom období.
european-union-ga24245b4a_1280 Zobraziť galériu

Dublinské fórum kladie veľký dôraz na spoluprácu členských krajín, regulačných orgánov a zastrešujúcich organizácii EÚ. Účastníci si vymenili poznatky získané z riadenia trhu počas krízy a v kľúčových oblastiach činností pre tvorcov politík a regulačných orgánov, najmä pokiaľ ide o výzvy na maloobchodných trhoch s energiou, ktoré je potrebné riešiť v nasledujúcich rokoch. Dôraz sa kládol na opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, že spotrebitelia budú dostatočne oprávnení zúčastniť sa energetickej transformácie, budú chránení a budú môcť jednoducho uplatňovať svoje práva.

ÚRSO aktívne pôsobí v rámci spotrebiteľskej pracovnej skupiny  na úrovni regulátorov  v procese pripomienkovania a vzniku novej reformy trhu s elektrinou, pričom kladie dôraz na význam  posilnenia ochrany spotrebiteľa, vytvorenie takých podmienok na trhu, ktoré povedú k zjednodušeniu prístupu k OZE. Podporuje také riešenia, ktoré vytvárajú nové príležitosti pre investície do OZE, ako aj energetických komunít s cieľom sprístupniť  decentralizáciu výroby elektriny a jej zdieľanie v širšom okruhu spotrebiteľov.

Jednou z kľúčových tém ochrany spotrebiteľov energií v rámci EÚ ako aj na Slovensku je aj ochrana odberateľov, najmä tých v núdzi, v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne. Úrad preto znovu vyzýva dodávateľov energií a ďalšie energetické firmy, aby zvýšili úsilie na ochranu odberateľov v núdzi poskytovaním služieb a poradenstva, ktoré ich primerane ochránia pred odpájaním od dodávok energií a pomôžu im pri optimalizácii spotreby a nákladov na energie. Bližšie podrobnosti sú v nasledujúcej tlačovej správe: ÚRSO: Výzva dodávateľom energií ako pristupovať k odberateľom, ktorí sa ocitnú v núdzi v nastávajúcom období | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)