Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 29.02.2024 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023. V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2023 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 29.02.2024 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával. Viac informácii nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/
Ilustračné foto,študentka pracujúca na notebooku Zobraziť galériu
Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 29.02.2024 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023.
V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2023 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 29.02.2024 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával.

Viac informácii nájdete tu: Štandardy kvality | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)