Dňa 15.05.2023 sa za účasti predsedu úradu Andreja Jurisa uskutočnilo na pôde ÚRSO pracovné stretnutie v rámci Study visit predstaviteľov regulačnej autority PERC (Palestínska regulačná rada pre elektrickú energiu) v Slovenskej republike, ktorá sa konala v dňoch 15.5. - 20.5.2023. Na stretnutí mal k palestínskym hosťom príhovor Andrej Juris, za PERC sa zase prihovoril a vzájomnú výbornú spoluprácu ocenil Ismail Alexander Atef Alawneh. ÚRSO tak v pozícii vedúceho partnera, spoločne s partnerskými inštitúciami z Talianska a Grécka, pokračuje v napĺňaní zámerov twinningového projektu EÚ, zameraného na poskytovanie odbornej pomoci a budovanie kapacít na energetiku zameraných orgánov štátnej správy Palestíny.
Study visit palestínskej delegácie v Bratislave - ÚRSO pokračuje v napĺňaní zámerov twinningového projektu EÚ Zobraziť galériu

Twinningový projekt EÚ v Palestíne sa pod patronátom ÚRSO začal na jar roku 2022 a potrvá minimálne 24 mesiacov. Pre expertov úradu je to tak po Azerbajdžane, Srbsku a Ukrajine ďalší twinning zverený na základe medzinárodnej súťaže patronátu ÚRSO zo strany EÚ.